Tin tức

Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc nghành Đo đạc Bản đồ 2018. 27/06/2018


Nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Nghành Đo đạc và Bản đồ, và  tổ chức Hội nghị quốc tế các nhà đo đạc thế giới (FIG Working Week 2019). Để tham dự sự kiện này, Việt Nam cần chuẩn bị các báo cáo khoa học tiêu biểu nhằm giới thiệu và trao đổi với các chuyên gia quốc tế. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp cùng Hội Trắc địa -  Bản đồ - Viễn Thám Việt Nam và các đơn vị liên quan, tổ chức Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018.
Nội dung của Hội nghị là để tổng kết đánh giá các thành tựu, kết quả khoa học, công nghệ, đề xuất định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ  phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030, lựa chọn các báo cáo tiêu biểu của Việt Nam trình bày tại "FIG Working Week 2019" và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Đo đạc và Bản đồ.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các công nghệ tiên tiến như công nghệ đo cao, công nghệ đo trọng lực, công nghệ viễn thám, công nghệ ảnh số, công nghệ LIDAR, công nghệ đo bản đồ địa hình đáy biển, công nghệ GIS và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý… đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tham gia  và đóng góp tại Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc nghành Đo đạc Bản đồ 2018, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã chuẩn bị 05 báo cáo khoa học  và  gian hàng giới thiệu Thiết bị, Công nghệ và các Sản phẩm của Tổng công ty.

Các bài báo khoa học

1.Ứng dụng Công nghệ tích hợp Lidar và chụp ảnh hàng không CityMapper-Leica trong việc thu thập, xử lý và thành lập không gian địa lý.


2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét Lidar mặt đất nâng cao chất lượng dữ liệu địa không gian nhằm tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn.

4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh bằng thiết bị không người lái (UAV) vào công tác dịch vụ đo đạc bản đồ tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

5. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thu thập dữ liệu không gian phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu.

Gian hàng giới thiệu Thiết bị, Công nghệ và các Sản phẩm của Tổng công ty.

Hệ thống thiết bị CityMapper-Leica

Thiết bị  bay không người lái UAV AVIAN RTK/PPK

Thiết bị UAV Phamtom

Bộ thiết bị đo GNSS R2,R4,R9

Thiết bị quét Laser mặt đất

Máy toàn đạc điện tử Topcon không gương ES55

Máy đo sâu Odom

Trạm đo vẽ ảnh số

Các sản phẩm công nghệ

Video quảng cáo

Sản phẩm nền thông tin địa lý: DSM, DTM mô hình 3D

Sản phẩm Lidar mặt đất

Phần mềm tự động hóa việc chuyển đổi giữa các mô hình cấu trúc CSDL nền địa hình và phục vụ kiểm tra sản phẩm CSDL nền địa hình… 

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ