Tin tức

Hà Nội sẽ giảm dần việc sử dụng nước ngầm 15/12/2011

0
Theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô sẽ cơ bản được lấy từ nguồn nước mặt thay vì chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm như hiện nay.

Nghị quyết về Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND Thành phố thông qua chiều nay, 9/12, tại kỳ họp thứ 3, lập quy hoạch cho các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn có thể kết hợp với cấp nước đô thị thuộc địa bàn thủ đô Hà Nội.

Về quy hoạch nguồn nước, với nguồn nước dưới đất: Tại phía Nam sông Hồng thuộc khu vực Hà Nội trung tâm: Tổng trữ lượng khai thác nước dưới đất không được vượt quá 700.000 m3/ngày; Phía Bắc sông Hồng: Tổng trữ lượng khai thác nước dưới đất không vượt quá 400.000 m3/ngày.

Với nguồn nước mặt, quy hoạch nghiên cứu, khai thác nguồn nước mặt ở sông Hồng, sông Đà và sông Đuống.

Về chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt, ở đô thị trung tâm đến năm 2020 là 160-170 lít/người/ngày; năm 2030 là 170-180 lít/người/ngày và đến năm 2050 là 190 lít/người/ngày. Dân số được cấp nước đạt là 100%. Ở đô thị vệ tinh đến năm 2020 là 130-150 lít/người/ngày; năm 2030 là 140-160 lít/người/ngày và đến năm 2050 là 170-180 lít/người/ngày. Dân số được cấp nước từ 80-90% năm 2020 và đạt 100% năm 2030. Tại các thị trấn và nông thôn liền kề đến năm 2020 là 110-120 lít/người/ngày; năm 2030 là 120-140 lít/người/ngày và đến năm 2050 là 150-160 lít/người/ngày. Dân số được cấp nước từ 70-80% năm 2020 tăng lên 90% năm 2030 và đạt 100% năm 2050.Về phát triển công suất nhà máy nước, Thành phố dự kiến đầu tư nâng tổng công suất các nhà máy nước đến năm 2020 là 1.763.000 m3/ngày, đến năm 2030 là 2.738.000 m3/ngày, bao gồm: Nhà máy nước sông Đà nâng công suất từ 300.000 lên 600.000 m3/ngày năm 2020 và 1.200.000 m3/ngày vào năm 2030; Nhà máy nước sông Hồng: 300.000 m3/ngày năm 2020 lên 450.000 m3/ngày năm 2030; Nhà máy nước sông Đuống: 240.000 m3/ngày năm 2020 lên 475.000 m3/ngày năm 2030.

Tổng công suất các nhà máy nước mặt là 1.140.000 m3/ngày vào năm 2020 và 2.085.000 m3/ngày vào năm 2030.

Song song với đó, Thành phố khai thác hợp lý và giảm dần công suất các nhà máy nước ngầm để đảm bảo sự bền vững tài nguyên nước. Tổng công suất các nhà máy nước ngầm đến năm 2020 là 623.500 m3/ngày và đến năm 2030 là 613.000 m3/ngày.

Về mạng lưới cấp nước đến năm 2030, Thành phố sẽ cải tạo và hoàn thiện các tuyến truyền tải, phân phối nước khu vực đô thị từ trung tâm đến vành đai 3; Phát triển mạng lưới cấp nước mới cho các khu vực từ vành đai 3 đến vành đai 4 khu vực đô thị trung tâm, các khu đô thị vệ tinh, các thị trấn và các vùng nông thôn liền kề nơi có tuyến truyền dẫn cấp nước đô thị đi qua; Lắp đặt tuyến truyền tải chính và các tuyến nhánh sử dụng nguồn nước của nhà máy nước sông Đà cấp cho đô thị trung tâm và các đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Chúc Sơn, Quốc Oai, Phúc Thọ; Lắp đặt các tuyến truyền tải sử dụng nguồn nước của nhà máy nước sông Hồng cấp nước cho đô thị trung tâm, các đô thị Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và một phần cho các thị trấn Phùng, Phúc Thọ; Lắp đặt tuyến truyền tải sử dụng nguồn nước của nhà máy nước sông Đuống cấp nước cho đô thị trung tâm và các đô thị Long Biên-Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì. Tổng chiều dài các tuyến truyền tải đến năm 2020 là 572 km và đến năm 2030 là 617 km.

Trong giai đoạn ưu tiên đến năm 2015, Hà Nội sẽ nâng công suất nhà máy nước Gia Lâm từ 30.000m3/ng lên 60.000 m3/ngày, xây mới NMN Nguyên Khê công suất 10.000m3/ngày, triển khai dự án cấp nước thị trấn Yên Viên công suất 10.000m3/ngày, xây dựng NMN mặt Sông Hồng công suất 150.000 m3/ngày, xây dựng NMN mặt Sông Đuống công suất 150.000 m3/ngày, nâng công suất NMN mặt Sông Đà lên 600.000 m3/ngày, mở rộng cấp nước trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Đồng thời, phát triển các trạm bơm tăng áp tại quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì; Phát triển mạng lưới cấp I đường kính ống từ DN300-DN1500, giai đoạn 2011 – 2015 khối lượng tổng cộng khoảng 300 km; Hoàn thiện mạng lưới phân phối, dịch vụ trên địa bàn Thành phố với tổng số 4.000 km, ưu tiên phát triển mạng lưới trên địa bàn các quận còn thiếu nước và cơ bản hoàn thiện mạng lưới đường ống các huyện Gia lâm, Từ Liêm, dọc các tuyến đường quốc lộ 32, 6, 1, Láng – Hòa Lạc, phát triển mạng lưới cấp nước khu nông thôn liền kề đô thị.

Về định hướng đến năm 2050, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho khu vực đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng: 190 l/người/ngày; Khu vực phía Tây Hà Nội: 150-180 l/người/ngày; Khu vực phía Bắc Hà Nội: 150-160 l/người/ngày; Khu vực phía Đông Hà Nội: 170-180 l/người/ngày; Khu vực phía Nam Hà Nội: 150-170 l/người/ngày; Khu vực nông thôn: 120 l/người/ngày.

Theo tính toán, tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2050 là: 3.155.144 m3/ngày. Tỷ lệ thất thoát nước sạch là dưới 20%. Nhu cầu nước sạch cơ bản sẽ được lấy từ nước mặt sông Hồng, sông Đuống, sông Đà. Những khu vực nhỏ, cục bộ mà cấp nước đô thị không dẫn đến được thì sử dụng nước dưới đất tại chỗ.

Để cung cấp đủ nhu cầu này, định hướng đến năm 2050, Hà Nội sẽ nâng công suất nhà máy nước sông Đà lên 1.500.000 m3/ngày; nâng công suất nhà máy nước sông Hồng lên 600.000 m3/ngày; nâng công suất nhà máy nước sông Đuống lên 650.000 m3/ngày. Như vậy, tổng công suất các nhà máy nước mặt là 2.750.000 m3/ngày; tổng công suất các nhà máy nước ngầm đến năm 2050 là 578.000 m3/ngày.

Đến năm 2050, Hà Nội cũng sẽ phát triển hoàn thiện mạng đường ống truyển tải và phân phối tạo thành mạng vòng cho các khu phát triển, một số đường xuyên tâm và cải tạo các tuyến ống cũ để cấp nước đến tất cả các khu vực tiêu thụ.

Theo dự kiến, tổng mức đầu tư để thực hiện Quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 khoảng 34.623 tỷ đồng, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư như: vốn vay ODA, nguồn vốn ngân sách, vay vốn thương mại từ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển của Thủ đô Hà Nội, đồng thời mở rộng các hình thức BOO, BOT, PPP.

Nguồn tin:http://hanoimoi.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ