Tin tức

Thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai. 30/08/2018


Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai, chi tiết theo file đính kèm.
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

Các tệp gắn kèm:


Linh tham khảo:

Nguồn tin:Theo Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ